Chorvatský průkaz

Chorvatsko je již členem EU, tedy průkaz vydaný v Chorvastku má již větší váhu než tomu bylo doposud. Stále je určen pro plavbu v teritoriálních vodách Chorvatska, ale okolní státy středozemního moře už průkaz kategorie B (Tento průkaz opravňuje jeho držitele k vedení jakékoli (i komerční) lodi do 30 BT výtlaku v teritoriálních vodách Chorvatska) zcela a plně akceptují. U nás můžete získat jak průkaz kategorie „B“, tak i kategorii „C“, která je nejvyšší řadou.

K teoretické přípravě obdrží každý účastník kurzu učební texty obsahující vše potřebné ke zkoušce. Poslední den se koná na kapitanátu v Zadaru cca 15 minutová ústní zkouška v českém jazyce. Po úspěšně vykonané zkoušce je účastníkům vystaven Chorvatský průkaz k vedení lodi stupeň B (vystavuje Ministerstvo Pomorstva Chorvatska) a jeho součástí je i v Chorvatsku nezbytné oprávnění k ovládání námořní radiostanice. Tento průkaz opravňuje jeho držitele k vedení jakékoli (i komerční) lodi do 30 BT výtlaku v teritoriálních vodách Chorvatska.

Pro velký ohlas a zájem z řad klientů probíhá také chorvatský kapitánský kurz na Katamaránech.

Získání dalšího stupně průkazu opravňujícího k plavbě i mimo teritoriální vody Chorvatska je možné na základě další zkoušky, kterou je možné absolvovat po jednom roce od získání stupně B. Podrobnosti k získávání připravovaného průkazu stupně C najdete již brzy na našich stránkách.

Během jednoho týdne zažijeme spoustu příjemných chvil, zasportujeme si, naučíme se vše potřebné a složíme společně závěrečné zkoušky. Kurzy provádíme výhradně v Chorvastku, vyjímaje kurzů pro získání oprávnění pro vedení námořní jachty vydané MDCŘ.

Kapitánské kurzy 2020 !

KurzDatum-odDatum-doCenaVolných míst 
Kapitánský kurz 109.05.202016.05.202013 000 Kč8/32Rezervovat
Kapitánský kurz 205.09.202012.09.202013 000 Kč8/32Rezervovat

 

Všeobecné obchodní podmínky - Kapitánský kurz